230222 18.00 Sittande industrivandring

Sittande industrivandring med Åke och Folke