Brandskyddsarbete i Blomstermåla Folkets Hus

På grund av ett omfattande brandskyddsarbete kommer evenemang som riktar sig till en publik med mer än 150 besökare skjutas på framtiden tills dess att brandskyddsarbetet är slutfört. Vi hoppas att arbetet är slutfört och besiktat 231231. Vi står i ständig kontakt med Mönsterås Kommun och Mönsterås Räddningstjänst för att hitta olika lösningar på situationen.

Under tiden kommer verksamheten att fokusera på evenemang riktade till publik under 150 personer, såsom biovisningar, föreläsningar, mindre konserter, konferenser med ett maxantal om 135 personer och så vidare.

Kontakta verksamhetsledare Andreas Zetterberg Österlund genom att skicka ett mail till info@bmfh.se eller ring Blomstermåla Folkets Hus på 0499-20022 för mer information.