Styrelse

Daniel Williamsson – ordförande
Marcus Strömhag – vice ordförande
Conny Karlsson – ledamot och kassör
Michaela Kling – ledamot
Monika Axelsson – ledamot

Gustav Gustavsson – suppleant
Martin Hagman – suppleant

Tomas Sjögren – sammankallande i valberedningen
Per-Olov Blomdahl – valberedningen