Styrelse

Monika Nyblom – ordförande
Marcus Strömhag – vice ordförande
Conny Karlsson – ledamot och kassör
Herman Karlsson – ledamot
Monika Axelsson – ledamot

Gunnar Berlevik – suppleant
Daniel Williamsson – suppleant

Tomas Sjögren – sammankallande i valberedningen
Pelle Blomdahl – valberedningen
Bo Keijsner – valberedningen